BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
BANNER SILE TRANG CHỦ
Thứ 2, Ngày 11 tháng 07 năm 2022, 13:27

KP PANEL HỌC PCCC ĐỊNH KỲ NĂM 2022

KP PANEL nâng cao ý thức bảo vệ tài sản , phòng cháy chữa cháy

KP PANEL nâng cao ý thức bảo vệ tài sản , phòng cháy chữa cháy , anh em nhân viên nhà máy tham gia học Phòng cháy chữa cháy định kỳ hàng năm 

 

 

KP  PANEL

Copyright by@ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG KP

097-986-8984 (VIỆT NAM) : 090-451-8148 (HÀN QUỐC) HÀ NỘI: 0222 - 384 - 8565 HCM: 0271-360-6431/6432